Wie wij zijn

Onze doelstelling
We zijn gepassioneerde fotografen en willen ons verder ontwikkelen. De Fotoclub Venray biedt een podium aan amateurfotografen uit Venray en omgeving. We bevorderen de ontwikkeling van technische, creatieve en esthetische kwaliteiten van onze leden en behartigen de belangen van hen.

De kosten
Je kunt aspirantlid worden voor de duur van een paar maanden. Hierna maak je de keuze om al dan niet lid te worden van de Fotoclub Venray. 
De contributie bedraagt € 90,00 per jaar, of een deel daarvan. (t/m mrt € 90,00 hierna € 10,00 p mnd)
Deze contributie is inclusief het lidmaatschap van de Fotobond B.N.A.F.V. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij de grondbeginselen van de fotografie beheersen.

Het programma
Het jaarprogramma wordt door/voor de leden gemaakt en verzorgd. Er zijn doe- en kijk avonden, cursussen, lezingen, workshops en tentoonstellingen. leder lid wordt geacht hieraan een positieve bijdrage te leveren. We organiseren geregeld uitstapjes waar we samen gaan fotograferen, en jaarlijks proberen we een weekend in te vullen.
Er zijn geregeld fotobesprekingen van eigen werk. Door feedback te geven en te ontvangen op het gemaakte fotowerk leren we van en met elkaar.
Nieuwe leden mogen na overleg op een "eigen-werk" avond een overzicht van hun werk tot dan toe laten zien om zichzelf te introduceren in de club

Een mentor
Het eerste half jaar als nieuw lid krijg je (op verzoek) een mentor toegewezen. Deze zal je helpen om je sneller thuis te voelen in de club. Ook op fotografisch gebied zal deze je ondersteunen indien je dat op prijs stelt.

En verder:

  • We tellen tussen 25 en 30 leden van verschillende leeftijden.
  • 1 x per 14 dagen is er clubavond op de oneven donderdagen van 19.30 - 22.00 uur,
  • Tijdens schoolvakanties is er geen clubavond.
  • Clublokaal wijkgebouw  " Op 't Nipperke"   St. Odastraat 41 Venray.